VINOGRADNIŠTVO

Vinogradništvo je ena izmed glavnih dejavnosti kmetije Karlovček in prizadevamo si za proizvodnjo vrhunske žlahtne kapljice različnih sort. Na 7 ha vinogradov na sončnih pobočjih Trške gore, Vinjega vrha, Pleterskega hriba in Drče z ljubeznijo obdelujemo najbolj kakovostne trte, ki vsako jesen razveselijo z bogatimi trgatvami.