SADOVNJAKI

V lasti in najemu imamo kar 40 ha sadovnjakov, ki se razprostirajo po gričevjih Klevevža in Brezovice. Poleg tega imamo 11 ha sadovnjakov zaščitenih s protitočno mrežo.

Pridelujemo sadje pridelano po načelih kontrolirane integrirane pridelave (IPS), ki jo potrjuje Inštitut za kontrolo in certifikacijo Maribor (IKC). Vsako leto na kmetiji dobimo tudi certifikat o ustreznosti sadja za prodajo. Naše pridelke je mogoče kupiti kot sveže sadje, del pa predelujemo tudi v slastne domače sokove, jabolčni kis.